Welkom op de Website van "De Graven van Holland"
Vereniging

De vereniging “Graven van Holland” is opgericht in 2002. Onze groep
bestaat uit enthousiaste leden met een passie voor de middeleeuwse
geschiedenis.

Door ons te verdiepen in onze vaderlandse geschiedenis proberen wij een
historisch accuraat beeld te scheppen van het leven in de 15e eeuw.

Onze hobby waarbij we geschiedenis herbeleven noemt men in de
volksmond: “Re-enactment” (het uitbeelden van een specifieke
gebeurtenis, bijv. een veldslag herconstrueren) ofwel “Living History”
(het uitbeelden van een algemeen historisch beeld, bijv. een ambacht).
Onze vereniging is aangesloten bij het Landelijk Platform voor Levende
Geschiedenis (LPLG).

U kunt onze vereniging tegenkomen bij het uitoefenen van de hobby bij
allerlei kastelen op uitnodiging, bij heropvoeringen van veldslagen, een
feestelijk aankleden van het zoveel jarig bestaan van een stad.of allerlei
andere middeleeuwse gebeurtenissen.

Militaire Discipline

Ons zwaartepunt ligt bij onze boogschietdemonstraties. Wij hebben een
grote groep boogschutters, die bekend zijn met de traditionele longbow
en zelfs een paar nederlands kampioenen onder de gelederen.

Onze kinderen ontwikkelen zich tot scherpschutters onder toeziend oog
van echte meesters. Het authentiek middeleeuws zwaardvechten krijgt
ook aandacht. Er wordt zowel met 2 handszwaarden, bastaardzwaarden
en enkel-handszwaarden gevochten al dan niet in combinatie met een
beukelaar (klein rond ijzeren schild). De zwaardvechttechnieken zijn ons
nagelaten in manuscripten, van onder meer de meesters Hans Talhoffer
en Fiori dei Liberi. Ook zogenaamde paalwapens zoals hellebaarden en
pieken behoren tot ons arsenaal.

Kleding en Uitrusting

Iedereen (ook de kinderen) kleedt zich zo authentiek mogelijk in
Hollandse vijftiende-eeuwse kledij. De kleding wordt door de leden zelf
gemaakt. Er is veel harnasplaatwerk aanwezig, zoals beenkappen,
borstkurassen en helmen, evenals diverse kledingstukken gemaakt van
malien (van ijzeren ringetjes samengestelde gepantserde kledingstukken).

(Foto Marca Bultink)

 
Historische Context van de Graven van Holland

Het waren woelige tijden in het begin van de 15e eeuw! Het was de tijd van de Honderjarige Oorlog, de Hoekse en Kabeljauwse Twisten
en de tijd dat de toenmalige mode weer eens drastisch veranderde.
 
Nu zijn de Fransen vergeven, voor een prijs uiteraard. Onze Hertog, Philips de Goede, richt zich nu meer op de Nederlanden.
Het is een periode van rust. Het hofleven bloeit als nooit tevoren.
 
De Hertog heeft de adel aan zich verbonden door middel van de Orde van het Gulden Vlies.En hij is een goede mecenas (beschermheer)
voor vele kunstenaars en muzikanten.

Dit is de historische context van de Graven van Holland. Wij concentreren ons op de periode 1440-1465.

”De Graven van Holland” is een gezelschap bestaande uit huurlingen en hun volgelingen. Deze lieden werken in opdracht
van de bestuurders van Holland. Onder de huurlingen treft men enkele geharnaste strijders aan. Zij vechten in de regel
met zwaarden of paalwapens. Deze huurlingen dragen soms uit verschillende soorten stijlen bestaande uitrustingen,
die zij in de loop van de tijd hebben vergaard op de slagvelden. Naast de geharnaste strijders telt het gezelschap een groot aantal
handboogschutters. Deze boogschutters hanteren de longbow.
 
Deze uit Engeland afkomstige boog heeft een veel groter bereik dan de voorgaande bogen. Ook de kracht waarmee pijlen hun doel treffen
is groter dan voorheen. Veel ridders te paard en voetvolk worden door onze boogschutters reeds van grote afstand uitgeschakeld. Er trekt
“een donkere wolk” voor de zon als onze schutters hun pijlen lossen.

In het kampement van “de Graven van Holland” kunt u ook zien hoe ambachtslieden en andere personages leven. De ambachtslieden maken
of repareren de uitrustingen van de manschappen. Anderen zoeken bescherming bij de soldaten om een bepaalde afstand
veilig af te leggen. Ook komt u de gezinnen van de huursoldaten tegen; het is in deze tijd niet ongewoon dat families van soldaten meereizen
en in het kampement werken.
 
Het kampement telt verschillende soorten tenten. Sommige lieden slapen buiten onder een simpele afdak tegen de regen,
de gegoede huurling neemt eerst een warm bad alvorens hij in zijn bed kruipt van alle luxe voorzien. Maar hoe hun beurs ook gevuld is
s‘avonds drinken zij als gelijken. Deze lieden hebben al jaren een reputatie goed gezelschap te zijn. Onze huurlingen worden soms
opgeroepen om af te reizen naar probleemsituaties. De rust lijkt vooralsnog daar, maar in deze tijden is niets zeker.